Zespół

PIOTR MARZĘDA- Koordynator projektu-Absolwent Politologii i studiów podyplomowych na kierunku Administracja i Zarządzanie Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Posiada kilkuletnie doświadczenie w pracy w III sektorze. Od 2007 r. związany z ZS FLOP. Od 2009 r. Dyrektor biura FLOP. Posiada także doświadczenie w pracy przy projektach społecznych w tym finansowanych z POKL. Brał udział w realizacji takich projektów jak „Społeczność w Szkole – Szkoła w Społeczności”, „Lubelska Akademia Public Relations”, „MKL – MŁODY KAPITAŁ LUDZKI” „Kobieta Aktywna w Środowisku Lokalnym”, „Akademia Umiejętności NGO 2”, „S.O.S- Samodoskonalenie Określa Sens”, Pracował jako Doradca kluczowy w Regionalnym Ośrodku Europejskiego Funduszu Społecznego w Lublinie. Członek Polskiego Stowarzyszenia Pedagogów i Animatorów KLANZA . Współautor i autor projektów społecznych. W 2011 r. Członek komisji oceny ofert na realizację zadań publicznych reprezentujący stronę społeczną w Regionalnym Ośrodku Polityki Społecznej w Lublinie. Od 2012r ekspert oceniający wnioski w ramach PO FIO.

ANETA KLICZKA-LEBIODA-Specjalista ds.finansowych monitoringu i ewaluacji- Absolwentka  Akademii Rolniczej i studiów podyplomowych o kierunku finanse i rachunkowość na WSPIA w Lublinie. Posiadam wieloletnie  doświadczenie w zakresie rozliczania finansowego projektów współfinansowanych z EFS takich jak "Społeczność w Szkole-Szkoła w Społeczności", "S.O.S-Samodoskonalenie Określa Sens", budżetu państwa  oraz środków bezzwrotnej pomocy zagranicznej. Od roku 2001 pracuję w biurze  PSPiA KLANZA w Lublinie. Certyfikowana księgowa.

EDYTA CZAPLA- Specjalista ds. rekrutacji, promocji i logistyki- Absolwentka Politechniki Lubelskiej. Od ponad pięciu lat pracuje w Trzecim Sektorze. Od początku współpracuje ze Związkiem Stowarzyszeń Forum Lubelskich Organizacji Pozarządowych i Polskim Stowarzyszeniem Pedagogów i Animatorów KLANZA. Brała udział w realizacji i koordynacji wielu projektów min.: „Społeczność w Szkole – Szkoła w Społeczności”,"Otwieram oczy na EFS", „Lubelska Akademia Public Relations”, „S.O.S- Samodoskonalenie Określa Sens”, "Promocja Nauki szansą Lublina- Nauka w Biznesie", "Więcej wiem, wiecej potrafię, wiecej mogę". Obecnie pracuje również w Regionalnym Ośrodku Europejskiego Funduszu Społecznego w Lublinie.

 

Informacje odnośnie personelu placowki żłobkowej POLSKIEGO STOWARZYSZENIE PEDAGOGÓW I ANIMATORÓW KLANZA "Barwy dzieciństwa" na stronie www.zlobeklublin.klanza.eu