Rekrutacja

Rekrutacja Uczestniczek do projektu trwa!!

Posiadamy wolne miejsca dla kobiet

posiadających orzeczenie o niepełnosprawności !!

 

Polskie Stowarzyszenie Pedagogów i Animatorów KLANZA zaprasza do udziału w projekcie kobiety:

  • w wieku 18-35 lat
  • przebywające obecnie na urlopie macierzyńskim/wychowawczym lub posiadają status osoby bezrobotnej
  • chcące powrócić na rynek pracy po przerwie związanej z urodzeniem dziecka
  • zamieszkałe na terenie gminy m. Lublin.

W ramach projektu powstał żłobek „Barwy dzieciństwa” na terenie miasta Lublina, który umożliwił Uczestniczkom projektu powrót do pracy.

Szczegółowe informacje dotyczące kryteriów rekrutacji dostępne są w "Regulaminie rekrutacji uczestniczek i realizacji projektu" jak również w Biurze Projektu przy ul. Peowiaków 10/9 w Lublinie.

Dokumenty Rekrutacyjne (dostępne w zakładce "POBIERZ") należy składać w Biurze Projektu.

Złożenie Dokumentów Rekrutacyjnych nie jest równoznaczne z zakwalifikowaniem do udziału w projekcie.