O projekcie

Projekt " Barwy dzieciństwa" jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Działania 1.5 PO KL „Wspieranie rozwiązań na rzecz godzenia życia zawodowego i rodzinnego”. Głównym celem projektu jest "Powrót 30 Kobiet na rynek pracy z powiatu lubelskiego po przerwie związanej z urodzeniem dziecka, poprzez utworzenie placówki żłobkowej z 30 miejscami opieki dla dzieci do lat 3". Wnioskodawcą i realizatorem projektu jest POLSKIE STOWARZYSZENIE PEDAGOGÓW I ANIMATORÓW KLANZA.

W ramach projektu w Lublinie powstała placówka żłobkowa "Barwy dzieciństwa".

Żłobek czynny jest codziennie w godzinach od 7.00 do 17.00.

Więcej informacji odnośnie placówki na stronie www.zlobeklublin.klanza.eu